Blondinbella tvingas lämna ifrån sig Christian
Blondinbella lider av svår astma vilket har lett till det tråkiga beslutet att lämna ifrån sig hunden Christian. Bella har alltid haft astma men under graviditeten har astman blivit värre och hon vaknar upp på natten med andnöd och tvingas ta mediciner i Christians närhet. 

Isabella hade samma problem när Gillis låg i magen men till en mildare grad. Hennes husläkare rådde henne då till att  ta höga doser kortison för att lindra allergibesvären men det alternativet går bort nu då nuvarande läkare upplyst Bella om att detta kan påverka bebisen negativt på det sätt att hennes kropp får svårare att reglera rätt mängd kortison i framtiden.

Just nu är Christian hos Fredrik, Gillis gudfar, och där har han varit sedan oktober. Blondinbella är fortfarande inte säker på om Christian kommer få komma hem efter lillasysters ankomst eftersom att detta medför fortsatt medicinering för henne men hon försäkrar att han har det bra hos Fredrik. 

Hur hade ni gjort i Bellas situation?
Till top